GARANTIORDNING

Eksklusivbyg er medlem af Dansk Håndværk. Det betyder, at det arbejde vi udfører for private kunder er omfattet af Dansk Håndværk Garantiordning, som er en ekstra sikkerhed for dig som kunde.

DANSK HÅNDVÆRK

Dansk Håndværk Garantiordning dækker kundernes tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 100.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Som medlem af Dansk håndværk er vi som virksomhed forpligtet til at levere håndværksmæssigt vel udført arbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. Vi er endvidere forpligtet til at efterleve en eventuel kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn samt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen. Dette er forpligtelser, vi som virksomhed selv har været med til at påtage os for at give vores kunder maksimal sikkerhed for godt og veludført håndværk.

FOR MERE INFORMATION

Du kan læse mere om Dansk Håndværk Garantiordning på dhv.dk

Dansk Håndværk

Skulle der mod forventning opstå en tvist vil vi anbefale at du tager kontakt til os. Kan vi ikke i fællesskab løse en eventuel tvist an du kontakte vores organisation.